Terug naar overzicht
Idea Lamp

Een nieuw pensioenstelsel: als deelnemers klanten worden

Het nieuwe pensioenstelsel is een belangrijke en ook complexe hervorming. Zo complex dat momenteel veel aandacht gaat naar de praktische en technische aanpassingen die nodig zijn. Terecht, maar daarmee dreigt wel een gebrek aan aandacht voor een fundamentele doelstelling van het pensioenakkoord: een persoonlijker en transparanter pensioenstelsel.

Verzekeraars en pensioenuitvoerders moeten voor ogen houden dat de passieve deelnemers van vandaag morgen mondige klanten zullen zijn, aldus Rick Goossens, pensioenspecialist bij Ensur Nederland.

Vandaag worden de deelnemers uiteraard ook geïnformeerd over wat ze mogen verwachten van hun pensioenuitkeringen. Maar het pensioenakkoord zorgt toch voor een paradigma shift: de collectieve regelingen, met onder meer collectieve beleggingen, worden vervangen door individuele pensioenpotjes. Deelnemers krijgen inzicht in de kosten en de ontwikkeling van hun pensioenvermogen, positief en negatief. Mogelijk worden zij geconfronteerd met een jaarlijkse wijzigende uitkering.

“Het nieuwe pensioenstelsel zal de relatie tussen alle stakeholders veranderen, de context waarin we met elkaar werken zal niet meer hetzelfde zijn. Kortom, onze sector ondergaat een serieuze transformatie en zal meer en meer een echte pensioenmarkt worden. Markt- en klantgerichtheid worden bepalende succesfactoren. Outside-in denken wordt belangrijker dan ooit”, aldus Rick Goossens.

In alle voorbereidingen op de implementatie van het pensioenakkoord gaat veel aandacht uit naar de technische kant van de transformatie: de keuze voor een nieuw contract, beleid rond invaren en aanpassen van IT-systemen. Logisch en nodig, maar het is cruciaal tijdig stil te staan bij wat men voor de klant wil betekenen, tijdens en na de transformatie. Een persoonlijker en transparanter pensioenstelsel betekent dat deelnemers meer dan nu keuzes moeten maken. Inzicht en keuzevrijheid zullen leiden tot meer betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en interactie.

Binnen de Integrale Transformatie Benadering van Ensur neemt deze insteek een belangrijke plaats in, naast onderwerpen als target architectuur en target operating model. Door deze benadering voorkomen fondsen, uitvoerders en vermogensbeheerders dat er na een aantal jaren keihard werken een resultaat wordt behaald wat niet aansluit op een nieuwe context: een nieuw pensioenstelsel waarin deelnemers klanten zijn geworden.

Rick Goossens en zijn collega’s van Ensur Nederland staan klaar om u bij te staan in deze transformatie. U kunt contact opnemen via rick.goossens@ensur.nl of 06 24 17 58 38. In de komende weken zal Rick in enkele blogs diverse aspecten rond dit thema verder uitwerken.