Terug naar overzicht
Pexels artem pgodrez 4884118

Zesmaal winst met datamigratie

Verzekeraars zien zich geconfronteerd met steeds sneller evoluerende uitdagingen. Om die aan te kunnen, is een performante digitale ondersteuning noodzakelijk. Maar in de realiteit zien we veel verouderde applicaties die daar eigenlijk niet meer voor geschikt zijn. Datamigratie is daarop het antwoord: overstappen van verouderde technologie naar moderne ICT-systemen die sneller, flexibeler en betrouwbaarder zijn.

Het is een voorbeeld van de wet van de remmende voorsprong: veel verzekeringsmaatschappijen en makelaars hebben reeds decennia terug de voordelen van de digitalisering omarmd, en daardoor zitten ze vandaag met systemen die al lang niet meer het beste zijn wat de markt te bieden heeft.

Dit is problematisch omdat de wereld waarin gewerkt wordt steeds sneller draait: bedrijven moeten hun kosten verlagen, de klant wordt steeds veeleisender en beter geïnformeerd, de regulering dikt steeds sneller aan, de concurrentie dwingt tot snel nieuwe producten vermarkten, nieuwe spelers zetten volop in op insurtech, sociale media en dies meer.

Een digitale transformatie is daarom van strategisch belang. Niet zomaar nieuwe hard- en software kopen, maar zich voorbereiden om het beste antwoord te geven op de noden van de klant van morgen. Datamigratie, het overbrengen van gegevens van het oude naar het nieuwe systeem, biedt een antwoord op zes cruciale eisen in de verzekeringswereld.

Fusies en overnames

Ook verzekeringsmaatschappijen hebben een steeds kortere levensduur, ze fuseren, splitsen, worden overgenomen. Enkele voorbeelden in België de afgelopen jaren: Baloise kocht Fidea en de niet-leven portfolio van Athora, P&V nam Private Insurer over en NN nam het voormalige Delta Lloyd Life over. Dergelijke fusies en overnames brengen meteen ook verschillende IT-platformen samen, waardoor diverse expertise noodzakelijk is. Met een consolidatie van de platformen worden kosten bespaard en daarvoor zal een data migratie noodzakelijk zijn.

bespaard en daarvoor zal een data migratie noodzakelijk zijn. Beperkte kennis en verhoogd risico

IT-systemen van veertig jaar oud zijn opgebouwd met de software van toen, en door informatici die vandaag de pensioenleeftijd bereiken. Er dreigt dus een gebrek aan vakkennis, en dit net met systemen die omwille van hun ouderdom extra kwetsbaar zijn en dus extra aandacht nodig hebben.

Time to market

Met meer concurrentie en kieskeurige klanten is het nodig het gamma aan producten en diensten snel aan te passen en te vernieuwen. Daarvoor is stevige digitale ondersteuning noodzakelijk, om juiste data te hebben, om klanten goed te informeren en om makelaars voldoende te ondersteunen.

Verhoogde operationele efficiëntie

Met grote volumes en kleine marges hebben verzekeraars nood aan optimale efficiëntie. Bovendien is er de dreiging van de agile insurtechs. Daarom moet zoveel mogelijk geautomatiseerd worden, en papierwerk vermeden.

Beatriz perez moya XN4 T2 PVU Ugk unsplash 1

Veranderende wetgeving

Mifid, GDPR, IDD, … er is het afgelopen decennium een karrevracht aan nieuwe wetgeving ingevoerd, zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau. Dit betekent dat een verzekeraar zich telkens opnieuw moet aanpassen om compliant te zijn. Logge, oude IT moet daarom plaats maken voor geconsolideerde en flexibele systemen die toelaten snel te wijzigen.

Verlaagde kosten

Uit de vorige punten is duidelijk dat datamigratie een investering is die de kosten doet dalen. Een amalgaam aan oude systemen vraagt veel aandacht. De kans op problemen is groot en veranderingen vragen veel tijd om door te voeren. Geconsolideerde, moderne IT is flexibeler, sneller, meer geautomatiseerd, betrouwbaarder.

Als datamigratie van strategisch belang is, is een goed strategisch plan nodig. Dankzij ruime ervaring en knowhow kan Ensur u stap voor stap begeleiden in dit proces. We hebben uitgebreide ervaring met het bepalen van migratiedoelstellingen, de uitwerking van een plan van aanpak maar ook het management en de implementatie van het migratieproject zelf.

Wanneer zou blijken dat datamigratie niet is aangewezen, kan het zusterbedrijf van Ensur, thewave, alternatieve oplossingen bieden. Na analyse van de IT-architectuur, kan een nieuwe laag gelegd worden bovenop het bestaande systeem, waardoor met nieuwe technologie toch nieuwe diensten makkelijk geleverd kunnen worden.