221014 F07 ENSUR CCE 005

Ons doel is...

ambities van klanten te realiseren via transformaties met impact op operating model en architectuur.

Ontdek onze diensten

Advies & Ontwerp

Strategie & innovatie

We helpen uw strategie te bepalen door u te challengen op basis van markt- en tech inzichten. Ambitie en executie gaan hierbij hand in hand.

Proposities

We vertalen en innoveren uw proposities en concretiseren dit naar een uitgewerkte product- en dienstencatalogus als basis voor uw operating model.

Target Operating Model

Strategische veranderingen hebben impact op uw operating model. Ontwerp en implementatie van uw target operating model is een cruciale succesfactor voor het bereiken van uw strategische doelen.

Target Architectuur

Op basis van uw business strategie en IT visie bepalen we uw target architectuur. Via pace layering bewaren we balans tussen innovatie en robuustheid.

Sourcing & Selectie

Een internationaal bewezen sourcing en selectie proces faciliteert een objectief en fact-based keuzeproces voor IT oplossing en leverancier.

Analyse & Definitie

Producten, Processen en Communicatie

Op basis van uw requirements definiëren wij op eenduidige, modelmatige wijze producten en ontwerpen wij efficiënte processen en communicatie die horen bij een digitale bedrijfsvoering.

Functioneel ontwerp IT applicaties

Een goed functioneel ontwerp maakt implementaties voorspelbaar. Wij kiezen een detailniveau waarmee IT de juiste keuzes kan maken en u voldoende wendbaar blijft om in te spelen op veranderingen.

Project- en Programmamanagement

Onze project- en programmamanagers zijn gecommitteerd om te leveren. Niet alleen op budget en tijd, maar ook business scope en content. Het succes van een project wordt afgemeten aan het vermogen om de gestelde bedrijfs- en IT-doelstellingen te behalen.

Implementatie

Ons team combineert een sterke kennis van het pensioen- en verzekeringsdomein met IT affiniteit en kennis van veel gebruikte applicaties. Hierdoor zijn zij in staat een brug te slaan tussen business en IT, er ontstaat op die manier een synthese.

Migratie

Ensur beschikt over een applicatie die het gehele proces van datamigratie procesmatig ondersteunt en faciliteert. Volledige track & tracing en een audittrail zorgen ervoor dat u in control blijft en volledige verantwoording kunt afleggen. Onze experts zorgen samen met u voor succesvolle migraties.

Bekijk ons generieke target operating model en zie wat we voor u kunnen betekenen.

Target Operating Model Pensioen en Verzekeren

01

Markt & Customer Connect

Distributie

Hoe brick en digital te integreren? Ensur helpt klanten de toegevoegde waarde van ieder kanaal te bepalen en vast te leggen; het uitwerken van de onderliggende requirements en processen voor een multichannel strategie; beschrijven van de customer jouney langs de verschillende kanalen; visualiseren van het taget channel model; selecteren en implementeren van deze strategie

Show me the classic view of the Target Operating model

Communicatie

Welke communicatiemiddelen in het zetten om echt met uw klanten te verbinden? Ensur helpt klanten om zowel online als offline communicatiemiddelen in een effectieve mix in te zetten; gericht op uw doelgroepen met als doel een relatie met uw klanten op te bouwen; begrijpelijk en actiegericht

Show me the classic view of the Target Operating model
02

Producten & Diensten

Productmanagement

Hoe uw time-to-market te verkorten? Ensur helpt klanten hun productontwikkelproces te herinrichten, door het scherp vastleggen van verantwoordelijkheden en het inrichten van een een helder voortbrengings- en besluitvormingsproces; het inzetten van productmodellering

Hoe uw productportfolio te rationaliseren? Ensur helpt klanten om smart criteria te definiëren waarmee bepaald kan worden of een product gerationaliseerd zou moeten worden; we helpen op basis van een gedetailleerd actieplan vervolgens deze besluiten te implementeren

Show me the classic view of the Target Operating model

Dienstencatalogus

Hoe een dienstencatalogus te definiëren om meer waarde te creëren met uw proposities? Ensur helpt klanten scherp te definiëren welke diensten zij kan en wil aanbieden; op basis van gewenste marktpositionering en beschikbare capabilities; met als doel het verhogen van de waarde van uw proposities voor zowel klant als organisatie

Show me the classic view of the Target Operating model
03

Operatie

Administratie

Hoe uw processen te standaardiseren en automatiseren? Ensur helpt klanten hun processen te waarderen op basis van best practices en performance meting; her-ontwerpen van processen met behulp van bewezen methodologieën en tools; toepassen van Lean en business architectuurprincipes; vastleggen van procesdoelen en verantwoordelijkheden; implementatie van continue verbetercycli

Show me the classic view of the Target Operating model

Processen

Hoe uw processen te standaardiseren en automatiseren? Ensur helpt klanten hun processen te waarderen op basis van best practices en performance meting; her-ontwerpen van processen met behulp van bewezen methodologieën en tools; toepassen van Lean en business architectuurprincipes; vastleggen van procesdoelen en verantwoordelijkheden; implementatie van continue verbetercycli

Show me the classic view of the Target Operating model

IT

Hoe de keuze te maken tussen buy, build of ally? Ensur helpt klanten een gedetailleerde business case op te stellen voor de verschillende sourcing scenario's; gebaseerd op vastgelegde en gevalideerde requirements; fact-based en gedocumenteerd besluitvormingsproces

Hoe een passende IT oplossing en leverancier te selecteren? Ensur helpt klanten een gedegen en fact-based selectieproces vorm te geven; op basis van domeinkennis en actuele inzichten over de leveranciers; evalueren van de opties met behulp van een internationaal bewezen methode

Hoe een nieuwe oplossing te implementeren? Ensur helpt klanten een gedetailleerd implementatieplan op te stellen; vertalen van business requirements in functionele ontwerpen; strak geleide delivery en heldere governance

Hoe efficiënter en effectiever te testen? Ensur helpt klanten een passende teststrategie en plan uit te werken op basis van best practice methodologiën en technieken; identificeren en vastleggen van testrollen; implementeren van heldere reporting en governance; managen van test teams

Hoe gecontroleerd portefeuilles te migreren? Ensur helpt klanten een passende migratiestrategie en aanpak te definiëren; uitwerken van de scope en aanpakken van datakwaliteit issues; inzet bewezen migratiestraat; ontwerpen en testen van de migratie; vastleggen verantwoordelijkheden van latende en ontvangende partijen; uitvoeren van de migratie

Show me the classic view of the Target Operating model

Risk & Compliance

Hoe efficiënt het toenemend aantal wettelijke wijzigingen te implementeren? Ensur helpt klanten de impact van wetswijzigingen op IT, operating model, producten, processen en communicatie te bepalen; herkennen van kansen in verplichte wijzigingen; strak geleide beleidsvorming en implementatie

Hoe de riskmanagement functie in te bedden in de dagelijkse processen? Ensur helpt klanten risk controls zoveel mogelijk in de eerste lijn te plaatsen en deze in te passen in de reguliere business processen; ontwikkelen en implementeren van follow-up en governance rond deze controls; verzorgen van communicatie en training voor medewerkers die de controls moeten uitvoeren en erover gaan rapporteren

Show me the classic view of the Target Operating model

Data Kwaliteit

Hoe uw datakwaliteit te verbeteren? Ensur helpt klanten een datakwaliteit framework te ontwerpen en implementeren; continue inzicht in data kwaliteit en issues op basis van dashboards; volledige track & tracing; heldere governace

Show me the classic view of the Target Operating model
04

Ondersteunende functies

Project-en programmamanagement

Hoe te analyseren en verbeteren van de capaciteit van de verschillende verzekeringsaspecten?
Ensur helpt klanten met het beoordelen van de capaciteit op basis best practices vanuit de markt; door gebruik te maken van rekentools; capaciteit te verbeteren door het verduidelijken van rollen en/of sourcing activiteiten

Hoe de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie op een betere manier definiëren?
Ensur helpt klanten met het documenteren van verschillende rollen en verantwoordelijkheden gebaseerd op best practices, het verbinden van rollen en verantwoordelijkheden naar processen, implementeren van ondersteundende tools zoals RACI

Hoe de samenwerking tussen verschillende onderdelen binnen de organisatie te formaliseren?
Ensur helpt klanten met het formaliseren van samenwerking middels het uittekenen, onderhandelen, en implementeren van service level agreements, middels standaard methodieken, performancemetingen, en boetes.

Show me the classic view of the Target Operating model

Change management

Hoe kan de afstemming van regelgeving- en management rapportage verbeterd worden?Ensur helpt klanten met het opstellen en documenteren van hun huidige rapportage set; maakt verschillen en relaties van de prestatiemetingen inzichtelijk; verbeterd de herbruikbaarheid van regelgevingsrapportage voor management doeleindes; analyseren en verbeteren van de verzamelde data welke gebruikt wordt voor de rapportages.

Hoe kunnen de maand, kwartaal, en jaar einde processen verbeterd worden?
Ensur helpt klanten met het beoordelen van hun processen ten opzichte van marktpraktijken en prestatie; herontwerpen van processen middels bewezen methodologieën en tools voor ontwerp en documentatie; veelal toepassen van Lean (terugdringen van verspilling, handmatig werk, rework…..) en business architectuur (verbinden van strategie met applicaties middels E2E processen); documenteren van proces doelen, in kaart brengen van interne en externe verantwoordelijkheden tot op het laagste niveau (procedures); eindelijke pilot en implementatiefase van de verbeterde processen.


Show me the classic view of the Target Operating model

Portfoliomanagement

Hoe kan het Asset Management proces verbeterd worden?
Ensur helpt klanten met het beoordelen van hun processen ten opzichte van marktpraktijken en prestatie; herontwerpen van processen middels bewezen methodologieën en tools voor ontwerp en documentatie; veelal toepassen van Lean (terugdringen van verspilling, handmatig werk, rework…..) en business architectuur (verbinden van strategie met applicaties middels E2E processen); documenteren van proces doelen, in kaart brengen van interne en externe verantwoordelijkheden tot op het laagste niveau (procedures); eindelijke pilot en implementatiefase van de verbeterde processen.

Show me the classic view of the Target Operating model

Implementatie

Hoe kan het leveranciers management geprofessionaliseerd worden?
Ensur helpt klanten met het beoordelen van hun huidige leveranciers portfolio tegenover bewezen criteria; besluiten welke leveranciers kunnen blijven en van welke afscheid moet worden genomen; ontwikkelen or selecteren van een tool om leveranciers te kunnen managen. Definiëren van duidelijke verantwoordelijkheden en governance met betrekking tot leveranciersmanagement.

Show me the classic view of the Target Operating model

Transitie

Hoe kan het Project Management geprofessionaliseerd worden?
Ensur helpt klanten om best practices van Project & Change management te implementeren door te focussen op de praktijk in plaats van enkel op de theorie (gekozen methodologie dat past bij het doel van het project); introduceren van een PM governance, selecteren en implementeren van middelen om PM taken te ondersteunen; het trainen van in-house PM’s on the job.

Hoe kan het project portfolio holistisch gemanaged worden?
Ensur helpt klanten met het beoordelen van hun project portfolio volgens bewezen criteria; het meten van de professionaliteit van hun PPM afdeling, met een duidelijk plan komen om goede gewoontes te implementeren; het selecteren en implementeren van middelen om de PPM afdeling te kunnen ondersteunen.

Hoe een project op de best mogelijke manier te managen?
Ensur helpt klanten om te leveren op projecten niet alleen door binnen het budget te blijven, maar ook op het gebied van prioriteiten en timing, waarbij er rekening wordt gehouden met de juiste business scope en inhoud. Dit omvat daarnaast een sterke samenwerking tussen business en IT, en de afstemming en sturing van IT leveranciers. Ten slotte heeft Ensur een sterke focus op project governance en communicatie.

Hoe kan Change Management het beste uitgevoerd worden?Ensur helpt klanten op een hele praktische manier bij Change Management trajecten, dit doen we door te focussen op communicatie, training, en stakeholder management, ondersteund door makkelijk te gebruiken op excel gebaseerde tools.

Hoe kunnen strategische opties het best geïdentificeerd en geprioriteerd worden?
Ensur helpt klanten met het opnemen van interne en externe factoren (inclusief toekomstige trends) in een werkbare, en begrijpbare strategie. Dit doen we middels workshops waarbij we zowel brainstormen als met concrete acties komen.

Show me the classic view of the Target Operating model

Integratie

Hoe kan het herverzekeringsproces verbeterd worden?

Ensur helpt klanten met het beoordelen van hun processen ten opzichte van marktpraktijken en prestatie; herontwerpen van processen middels bewezen methodologieën en tools voor ontwerp en documentatie; veelal toepassen van Lean (terugdringen van verspilling, handmatig werk, rework…..) en business architectuur (verbinden van strategie met applicaties middels E2E processen); documenteren van proces doelen, in kaart brengen van interne en externe verantwoordelijkheden tot op het laagste niveau (procedures); eindelijke pilot en implementatiefase van de verbeterde processen. Show me the classic view of the Target Operating model
05

Management

Management

Hoe kan structurele innovatie gefaciliteerd worden binnen het bedrijf?
Ensur helpt klanten met het toevoegen van innovatie aspecten aan bestaande processen (voornamelijk Product Ontwikkeling); het houden van workshops om best practices te bespreken met innovatie leiders van zowel binnen als buiten de verzekeringsindustrie.

Hoe kunnen algehele bedrijfsprestaties het best gemeten worden?
Ensur helpt klanten om waarde drijfveren op te stellen om daarmee te visualiseren hoe verschillende KPI’s elkaar, en de bedrijfsresultaten beïnvloeden; selectie maken van een gelimiteerde set aan KPI’s en dit documenteren en consolideren in Balanced Scorecards. Vervolgens wordt dit, na een succesvolle pilot verder uitgerold binnen het bedrijf

Hoe kunnen grote transformaties het beste aangepakt worden?
Ensur helpt klanten om een Target Operating Model op te stellen waarbij wordt weergegeven waar de transformatie toe moet leiden, waarbij de strategie en business architectuur aan elkaar gekoppeld wordt. De TOM wordt vertaald naar gedetaileerde requirements; de gaps tussen de AS-IS en TO-BE worden geïdentificeerd en gedocumenteerd, waarna een realistisch en gedetaileerd implementatie plan wordt opgesteld en uitgerold.

Hoe kunnen processen, de strategie en architectuur beter op elkaar afgestemd worden?
Ensur helpt klanten bij het opstellen en gebruiken van de principes van Business en Enterprise Architecture, waarbij er duidelijke koppelingen worden gemaakt tussen strategie, processen, IT applicaties en de traceerbaarheid hiervan. Dit wordt duidelijk gedocumenteerd en uitgewerkt zodat het een werkbare oplossing is voor de dagelijkse praktijk.

Show me the classic view of the Target Operating model

Bekijk hier welke rollen wij kunnen vervullen

Ensur rollen

Business analist

De Business Analist stelt de reikwijdte en het doel van een (deel)project vast en analyseert en specificeert op high level niveau de functionele en overige requirements van de organisatie.

Functioneel analist

De Functioneel analist analyseert, ontwerpt en definieert bedrijfsmodellen, organisaties, producten, processen en communicatie op mid en low level niveau, vaak ten behoeve van IT implementatie.

Business architect

De Business architect werkt samen met senior stakeholders uit de organisatie en speelt een sleutelrol in initiatieven voor continue verbetering, transformatie en innovatie.

Projectmanager

Projectmanagers beheren alle belangrijke aspecten van een project: omvang, planning, oplevering, belanghebbenden, team, risico's en problemen, financiën. Ze combineren kennis van pensioen en verzekeren, van IT-aspecten en PM-methodologieën.

Workstream Lead

De Stream lead stuurt doorgaans een team van analisten, ontwikkelaars of testers aan, waarbij de nadruk ligt op testen, business analyse, informatie analyse of migratie.

Programma manager

Programmamanagers beheren een aantal onderliggende projecten en hun onderlinge afhankelijkheden: middelen, voortgang, risico's en problemen en financiën. Ze combineren kennis van pensioen en verzekeren, van IT-aspecten en PM-methodologieën.

Business analist

De Business Analist stelt de reikwijdte en het doel van een (deel)project vast en analyseert en specificeert op high level niveau de functionele en overige requirements van de organisatie.

Functioneel analist

De Functioneel analist analyseert, ontwerpt en definieert bedrijfsmodellen, organisaties, producten, processen en communicatie op mid en low level niveau, vaak ten behoeve van IT implementatie.

Business architect

De Business architect werkt samen met senior stakeholders uit de organisatie en speelt een sleutelrol in initiatieven voor continue verbetering, transformatie en innovatie.

Projectmanager

Projectmanagers beheren alle belangrijke aspecten van een project: omvang, planning, oplevering, belanghebbenden, team, risico's en problemen, financiën. Ze combineren kennis van pensioen en verzekeren, van IT-aspecten en PM-methodologieën.

Workstream Lead

De Stream lead stuurt doorgaans een team van analisten, ontwikkelaars of testers aan, waarbij de nadruk ligt op testen, business analyse, informatie analyse of migratie.

Programma manager

Programmamanagers beheren een aantal onderliggende projecten en hun onderlinge afhankelijkheden: middelen, voortgang, risico's en problemen en financiën. Ze combineren kennis van pensioen en verzekeren, van IT-aspecten en PM-methodologieën.

220106 Hein Bleeksma

Interesse in een samenwerking? Neem contact op met Hein

hein.bleeksma@ensur.nl