Terug naar overzicht
Picture14

Meer, meer, meer … Eric Bombey’s opinie over advies, maatwerk en services


Niet alleen technologie en innovatieve spelers schudden de verzekeringssector flink door elkaar, ook de wetgever doet zijn duit in het zakje. Eric Bombey, CEO, legt uit wat de impact is voor een coöperatieve nichespeler als AR-CO en hoe zijn organisatie hierop inspeelt met een uitdieping van haar bestaande businessmodel.

Verzekeringsplicht

Dit is wat er gebeurt: vanaf 1 juli 2018 moeten aannemers in woningbouw hun tienjarige aansprakelijkheid verzekeren, net zoals dat voor architecten, landmeters en veiligheidscoördinatoren al langer verplicht was. De verzekeringsplicht geldt voor woningen tot en met de gesloten ruwbouw, niet voor de afwerking. Daarnaast ligt er een voorontwerp van wet klaar dat alle ontwerpers in de bouw zal verplichten om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren voor al hun opdrachten.

We wijzen onze klanten erop dat continuïteit cruciaal is bij de verzekering van de decennale aansprakelijkheid.

Markt ligt open

“We hebben meegewerkt aan het wetsvoorstel en juichen de uitbreiding zeker toe”, zegt Eric. “Maar ze zal wel een grote impact hebben op onze sector. Tot nu toe waren in deze long-tail-niche slechts enkele technisch gespecialiseerde verzekeraars actief. Nu de markt groter wordt, verwachten we dat generalistische – ook buitenlandse – verzekeraars zich erop zullen begeven. Wellicht met light dekkingen en lagere tarieven… Hoe we ons daarop voorbereiden? Met meer advies, meer maatwerk en meer services.”

Bestaand businessmodel verder uitdiepen

“Concreet zullen we onze coöperanten er vanuit onze jarenlange ervaring voor waarschuwen dat hun aansprakelijkheid veel zwaarder kan uitvallen dan de verplichte verzekeringsdekking, die trouwens minder uitgebreid zal zijn dan nu het geval is. Immateriële schade bijvoorbeeld hoeft niet verplicht verzekerd te worden, maar een schade-eis in die zin kan wel zware gevolgen hebben. We wijzen onze klanten er ook op dat continuïteit in dit soort verzekeringen cruciaal is. Want waar sta je met je tienjarige aansprakelijkheid als je verzekeraar na drie jaar beslist om zijn tarieven te verhogen of zich uit de markt terug te trekken? Wij bieden alleszins bredere waarborgen dan wat de wet voorschrijft en zien kansen om innovatief met onze producten aan de slag te gaan. Waarom bijvoorbeeld geen product aanbieden dat varieert naargelang het gebouw; of één polis waarmee de bouwheer alle partijen tegelijk verzekert?

Picture22

Daarnaast werken we meer dan ooit op maat van onze klanten door hun dossiers grondig uit te spitten op technisch vlak en altijd de beste dekking voor te stellen. Bouwt een klant in China een gebouw met bomen in, dan zoeken wij uit hoe het zit met technieken en normen. Zoals het een coöperatieve betaamt, bieden we oplossingen voor iedereen, niet alleen voor de beste klantensegmenten. Al onze coöperanten kunnen bij ons terecht voor service. Ook de kleinere bedrijven, voor wie het niet evident is om van alle veranderingen in de sector op de hoogte te zijn. We begeleiden hen bij technische problemen nog voordat er schade is en informeren hen over de impact van bepaalde clausules in contracten.

Geen schrik

Naast de nieuwe verzekeringsplicht hebben ook de steeds complexere normen een stevige impact op de bouwverzekeringsmarkt. Ze hebben te maken hebben met de snel toenemende techniciteit in de bouw. “De geluidsisolatie in appartementsgebouwen bijvoorbeeld moet nu zo goed zijn dat je de bovenbuurvrouw op hakken niet hoort lopen. Het energieverbruik van appartementen moet steeds lager liggen. Het bouwwerkinformatiemodel (BIM) is goed als de processen en informatie-uitwisseling duidelijk beschreven zijn, maar houdt voor de architect ook weer nieuwe risico’s in als de processen niet duidelijk zijn. Er wordt steeds meer verwacht van de architect en hij kan niet in alles specialist zijn. Daarom is het logisch dat de wet verandert en de aansprakelijkheid evenwichtiger verdeeld wordt. Dat de verzekeringsmarkt daardoor open getrokken wordt en nieuwe spelers hun kans schoon zien, daar hebben wij als specialist alvast geen schrik voor. Integendeel, het biedt ons mogelijkheden om onze knowhow op een innovatieve manier in de verf te zetten.”

About Eric Bombey, CEO van AR-CO.

Picture30

AR-CO was oorspronkelijk een ARchitecten – COöperatief, opgericht door architecten en ingenieurs om hun beroepsaansprakelijkheid te dekken. Deze coöperatieve vennootschap is de oudste en eerste maatschappij op de Belgische markt die deze specifieke verzekeringssector uitbaatte.

Meer over disruption

Terug naar overzicht